Petition: Openness About the Dutch Gold Reserves

Read the Google translation here:

Openness About the Dutch gold:

While there’s been a major financial crisis, it gives our central bank, De Nederlandsche Bank (DNB), no disclosure concerning our gold inventory and receivables. DNB noemt het goud zelfs “ons nationaal appeltje voor de dorst”. DNB even calls it gold “our national nest egg.”In 2009, the report repository (s) and the actual stocks mentioned. The gold price has been hard years on the rise. It is not possible that gold will be again directly linked to money, especially now that worldwide there is a currency war. Why so secretive about this, DNB? The Dutch citizen has the right to transparency, now more than ever.

Gold and silver are real money and the only accepted money of the elitists.

Background:

Dutch Central Bank Orders Pension Fund To Sell Its Gold!


Openheid over de Nederlandse goudvoorraad


Ondanks dat er al jarenlang een grote financiële crisis is, geeft onze centrale bank, De Nederlandsche Bank (DNB), geen openheid van zaken over onze goudvoorraad- en vorderingen. DNB noemt het goud zelfs “ons nationaal appeltje voor de dorst”. In het jaarverslag 2009 worden de bewaarplaats(en) en de feitelijke voorraad niet genoemd. De goudprijs is al jaren hard aan het stijgen. Het is niet uit te sluiten dat goud weer direct gekoppeld gaat worden aan geld, zeker nu er wereldwijd sprake is van een valuta-oorlog. Waarom doet DNB hier zo geheimzinnig over? De Nederlandse burger heeft recht op transparantie, nu meer dan ooit.

PETITIE
Wij

Bezorgde Nederlandse burgers
constateren

1) dat De Nederlandsche Bank (DNB) de goudvoorraad het “nationale appeltje voor de dorst” noemt, en ook de “ultieme reserve en vertrouwensanker” (pagina 151, jaarverslag 2009);

2) dat DNB vreemd genoeg geen openheid geeft over onze goudvoorraad. Op pagina 176 van het jaarverslag 2009 staat alleen genoemd ‘goud- en goudvorderingen’ met een waarde van €15 miljard euro en een gewicht van 612.000 kilo. De plaats waar het goud wordt bewaard, wordt niet genoemd. Alleen in een folder uit januari 2009 wordt hier iets over gezegd, namelijk dat het gros in New York ligt.

Maar belangrijker, op pagina 176 wordt ook niet vermeld hoe hoog de goudvorderingen zijn en op wie we deze vorderingen hebben. Dit verschil is cruciaal. Fysiek goud is iets wat waarde heeft, vorderingen kunnen helemaal niets waard zijn;

3) dat in de VS, politicus Ron Paul ook een onderzoek wil gelasten naar de goudvoorraad;

4) dat wij, het Nederlandse volk, zeker gezien de stijgende goudprijs en de financiële crisis die maar voortduurt, ook recht hebben op inzicht in de waarde van onze goudvoorraad, het nationale appeltje voor de dorst.
en verzoeken

1) volledige openheid op basis van cijfers september 2010 over de hoeveelheid en opslagplaatsen van het Nederlandse fysieke goud en de grootte en aard van de goudvorderingen,
2) onafhankelijke controle door een burgercomité

Sign the petition here:  Petites.nl

1 thought on “Petition: Openness About the Dutch Gold Reserves”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.